Χορηγούμενο
EΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες οι νέες ημερομηνίες και οι αλλαγές για την πληρωμή συντάξεων Οκτωβρίου 2023;

Χορηγούμενο

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των συντάξεων του Οκτωβρίου 2023. Οι οποίες, ωστόσο, θα γίνουν σε διαφορετικές ημερομηνίες από ό,τι γινόταν έως τώρα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ την 1η Σεπτεμβρίου 2023, επειδή εκλείπουν πλέον οι λόγοι (covid-19) για την – κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4611/2019. Πληρωμή των μηνιαίων συντάξεων του φορέα σε τρεις αντί δύο ημέρες, από τις συντάξεις μηνός Οκτωβρίου 2023. Και εφεξής οι ημερομηνίες πληρωμής διαμορφώνονται διαφορετικά.

Συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο 2023 και μετά, η πληρωμή των συντάξεων θα γίνεται ως εξής:

Για τους μισθωτούς θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Για τους μη μισθωτούς, θα καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Συντάξεις Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου:

Οι ημερομηνίες πληρωμής
συνεπώς, οι καταβολές θα γίνουν ως εξής:

Ακόμη οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2023 θα διενεργηθούν  μεν τους μη μισθωτούς στις 26/09/2023. ημέρα Τρίτη. για δε τους μισθωτούς στις 28/09/2023, ημέρα Πέμπτη.

Επίσης οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Νοεμβρίου 2023 θα διενεργηθούν για μεν τους μη μισθωτούς στις 26/10/2023, ημέρα Πέμπτη. Για δε τους μισθωτούς στις 30/10/2023, ημέρα Δευτέρα.

Ωστόσο οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2023 θα διενεργηθούν για μεν τους μη μισθωτούς στις 27/11/2023, ημέρα Δευτέρα. Για δε τους μισθωτούς στις 29/11/2023, ημέρα Τετάρτη.


Χορηγούμενο
Χορηγούμενο
Χορηγούμενο
Back to top button