Χορηγούμενο
ΔΩΜΑΤΙΟ ΠΑΝΙΚΟΥ

Σοκάρουν τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ: Μόνο τον Ιανουάριο του 2023 «χάθηκαν» 27.611 θέσεις εργασίας!

Χορηγούμενο

‘Γκρεμίζουν’ το δήθεν success story του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, για το ισοζύγιο της απασχόλησης τον Ιανουάριο 2023.

Όπως προκύπτει τον Ιανουάριο καταγράφεται µείωση της µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων είναι αρνητικό κατά 27.611 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την χειρότερη επίδοση από το 2017.

Οι προσλήψεις και οι απολύσεις

Περιττό να πούμε ότι αν κοιτάξει κανείς το διάγραμμα με τις προσλήψεις-απολύσεις, μάλλον θα μπερδευτεί αφού το ισοζύγιο για τον περσινό Γενάρη – αν και θετικό – απεικονίζεται με κόκκινο χρώμα, ενώ το φετινό με μπλε, παρόλο που κατά βάση τείνει να συμβαίνει το αντίθετο. Πρόκειται για τα περίφημα διαγράμματα του υπουργείου Εργασίας το οποίο επιχειρεί να δημιουργήσει μία πλαστή εικόνα για την αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τον Ιανουάριο «οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 186.313 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 213.924 (132.312 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 81.612 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου μήνα του έτους ήταν αρνητικό κατά 27.611 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο Ιανουάριος εμφανίζει αρνητικό ισοζύγιο όλες τις χρονιές από το 2001 και μετά, με δύο μόνο εξαιρέσεις το 2014 και το 2021».

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 186.313 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 213.924 (132.312 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 81.612 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου μήνα του έτους ήταν αρνητικό κατά 27.611 θέσεις εργασίας.

Τα στοιχεία ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα δείχνουν ακόμα ότι «παράλληλα, µε τις ηλεκτρονικές υποβολές εντύπων προσλήψεων – απολύσεων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» υπάρχει και ένα ιδιαίτερα µικρό ποσοστό επιχειρήσεων που προέβησαν αναγκαστικά σε χειρόγραφες υποβολές εντύπων στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, λόγω είτε περιπτώσεων εκπρόθεσµων υποβολών, στις οποίες επιβάλλονται και τα προβλεπόµενα πρόστιµα, είτε ειδικών ελάχιστων περιπτώσεων επιχειρήσεων που αδυνατούν να υποβάλλουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά.

Το ισοζύγιο ροών µισθωτής απασχόλησης για αυτές τις συγκεκριµένες κατηγορίες επιχειρήσεων για το διάστηµα από 01.01.2023 έως και 31.01.2023, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, διαµορφώνεται σε -475 θέσεις εργασίας».

Χορηγούμενο
Χορηγούμενο
Χορηγούμενο
Χορηγούμενο
Back to top button